Научи повече

Бисквитки (cookies) и други сходни данни

Programiram.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Това са т.нар. cookies. Те представляват малък файл от букви и цифри, който инсталираме на вашия компютър, ако сте съгласни. Тези cookies ни позволяват да ви отличим от останалите потребители на уебсайта, за да ви осигурим по-добър опит когато разглеждате уебсайта или използвате услугите му, а също и да подобрим уебсайта. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. Във всички случаи ако това обстоятелство ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies. В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на уебсайта.

Ние използваме следния тип cookies:

Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) - се съхраняват на устройството на потребители между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Използваме бисквитки, за следните цели:

-за разпознаване на потребителя не по лични данни, а по данни за компютъра, за използвания браузър, за потребителски предпочитания и настройки;

-за персонализиране на съдържанието и услугите на уебсайта;

-за статистическите цели на сайта, за да да подобрим уебсайта и услугите;

Във всеки случай, ако желаете може да забраните на вашия браузър да обработва cookies. Ако изберете да откажете cookies, моля, имайте предвид, че може да не бъдете в състояние да се възползвате от всички интерактивни възможности на уебсайта, и няма да можете да изтеглите определено съдържание и / или да правите някои транзакции на сайта.

Programiram.com поддържа интернет страници с безплатно съдържание на тема софтуерни обучения. В допълнение към безплатното съдържание, се провеждат платени онлайн обучения и в тази връзка има регистрация на обучаващите се за курсовете.

Цели

Личните данни, които събираме, са необходими за маркетингови и рекламни цели, за уреждане на финансовите ни взаимоотношения, за да имаме контакт с вас като наш регистриран потребител, за да получаваме от вас обратна връзка за качеството на уебсайта и услугите, предложения за подобряването и разширяването на услугите, съдържанието и ресурсите на Сайта, да ви информираме за промени и новости и за да ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ, при необходимост.

Предоставените от вас лични данни използваме:

  • За нормалното функциониране на специализирания софтуер;
  • За уреждане на финансовите взаимоотношения и обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • Осигуряване на сигурно и надеждно използване на Сайта чрез верификация на правата ви за достъп до заявените от вас услуги и ресурси;
  • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на попълнени и изпратени от вас анкети, проучвания, предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Сайт;
  • Да ви изпращаме новини, електронни бюлетини, промоции, оферти, интересна и полезна информация и други новости;
  • Да ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до игри, услуги и други ресурси на нашия Сайт, с инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за вашите предпочитания;
  • Да ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Сайт.

Не събираме лични данни, които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения

-разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

-се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

-се предоставят от непълнолетни потребители без съгласието на родителите или законните им представители.

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

Съгласие за получаване на търговски и други съобщения

Съществена част от нашите услуги включва възможността да ви предоставяме информация. С приемането на настоящата Политика, вие изрично се съгласявате да получавате съобщения от нас чрез електронна поща, факс, телефон, обикновена поща, или друг метод за доставка. Като потребител на уебсайта, вие се съгласявате да получавате информация и съобщения, които по наша преценка са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, които предоставяме чрез уебсайта, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития или информация, която вярваме, че може да бъде полезна или интересна за вас.

Чрез създаване на потребителски профил в този уебсайт, вие декларирате своето информирано, неотменно и изрично съгласие, че при никакви обстоятелства наши рекламни съобщения, кампании както и всички и всякакви други съобщения, изпратени до вашия регистриран мейл, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

За всички въпроси, неупоменати в настоящия документ, се прилага действащото законодателство в Република България.

За въпроси и коментари относно сайта и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: [email protected]. С използването на Сайта считаме, че приемате и сте запознати с правилата за ползването му.

Видове бисквитки който използва Programiram.com

Използваме социални plug-in (like, share, facebook login).Тези plug-in са доставени от Facebook inc. Също използваме twitter login който е предоставен от Twitter inc.

Собствени бисквитки Основната функционалност на сайта ни в по-голямата си част зависи от бисквитките, поставени от нас. Те включват също и уеб аналитични бисквитки, които ни помагат, за да определим колко посетители посещават даден уеб сайт и колко често, също така за да съхраняваме предпочитанията на нашите потребителите, да проследяваме пътя и активността им в нашия уеб сайт и не на последно място за съхранение на елементите, избрани от клиентите на сайта.

Бисквитки от трети страни Това са бисквитките, поставети от трети страни – наши избрани партньори, с които работим. Те също не събират и не изпращат никаква лична информация за вас. Онлайн въпросници или чат на живо, чрез който да получите отговор на всичките си въпроси – това са някои от полезните услуги, които те активизират.  Рекламните мрежи, с които работим също могат да поставят бисквитки, чрез които да си набавят полезна информация, която ще им помогне да позиционират нашите онлайн реклами на най-подходящите места.

Бисквитки на социални мрежи Чрез социални мрежи като Facebook и Twitter можете да споделите дадени страници на нашите уебсайтове. В тези случаи е добре да знаете, че подобни социални мрежи поставят свои собствени бисквитки, които ние не контролираме. Ето защо бихте могли да проверите техните уеб сайтове, за да разберете повече за политиката им за бисквитките.

Управление на бисквитките Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Можете да изберете да приемете или отхвърлите всички бисквитки, или само специфични видове.

Google Adwords Conversion Google Adwords Conversion  Проследяването на конверсии е инструмент, който дава информация за това какво се случва, след като потребител е кликнал на някоя ваша реклама – независимо дали е закупил продукт, абонирал се е за имейл бюлетин, или е свалил вашето приложение. Когато потребител извърши действие, което вие определяте за важно, това действие се счита за конверсия.

Google Analytics Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там.  Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

Google Analytics for Display Advertisers За потребители, използващи функциите Google Analytics Display Advertiser, като например ремаркетинг, се прилага DoubleClick бисквитка в допълнение към останалите бисквитки описани в настоящия текст. За повече информация относно тази бисквитка посетете Google Advertising Privacy FAQ.

Google Adsense Google Adsense е платформа на Google, която позволява на сайтове от мрежата на Google да предоставят реклами с различно съдържание към всеки един индивидуален потребител.

Ремаркетинг Този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics. Той помага да ви покажем подходящи реклами свързани с вашите интереси извън нашия сайт. Това се извършва с помощта на бисквитките. Можете да се откажете от бисквитката DoubleClick, като посетите страницата за отказване от реклама на Google.

Google Syndication Google Syndication  е домейн на Google, който използваме за съхранение и зареждане на рекламно съдържание и други средства, свързани с рекламите за Google AdSense и DoubleClick. Платформата не използва никакви методи за следене на потребители.

Google Tag Manager Google Tag Manager е инструмент, който обединява нашите уебсайт тагове с един единствен фрагмент от код и по този начин ни позволява да управляваме всичко от мрежови интерфейс. Google Tag Мениджър е създаден, заради необходимостта от маркиране; работи не само с уебсайт тагове на Google, но и с други.

Този сайт използва "бисквитки", с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научи повече Разбрах!
Вашият абонамент е изтекъл и скоро няма да имате достъп до курсовете. Може да подновите абонамента си ТУК

Сигурен ли си че искаш да напуснеш страницата

OK
Цена
Не знам как се работи със системата
OK
Период 1/2
Цена 1/2
Продължи плащането
Отказ
Нова Оферта
Play
Продължи плащането
Отказ

След секунда ще видиш прозорец, който те пита дали искаш да получаваш ИЗВЕСТИЯ. Натисни: Разрешаване или allow. Така сайтът ще те уведомява за всички новости, които се случват със системата, докато я използваш. Благодарим ти!

Уведомление

Разбрах
Играй сега!

Вашите съобщения